สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 1. นายธีรธ์วัช    ใจเสมอ
 
1. นายปรีชา   ผ่องสนาม