สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแค สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงเกษสุดา   สังข์ศิริ
 
1. นายไสว  พิมพล