สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงมาลินี  ศรีวงศ์ชัย
 
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6   1. นายมานิตย์  ปั้นปัญญา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   1. นางสาวหทัยรัศมิ์  วงศ์ชารี