สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือแวงมน
2. เด็กชายภานุเดช  ประวาระณา
3. เด็กหญิงสุธิตา  สุพรรณ
 
1. นายสมทรง  แสนดี