สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วแสนไชย
2. เด็กหญิงปิยนันท์  ประมะคัง
 
1. นายสมทรง  แสนดี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายไพรัช  ศรีชัยปัญญา
 
1. นายสมทรง  แสนดี