สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กอหญ้ากลาง
 
1. นางกัณณิกา  แก้วดี