สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายไพรัช  อภัยนอก
 
1. นางภาสวรรณ  ศรีกุลคร