สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายธีรชัย  คำนอก
 
1. ว่าที่ร้อยโทปรีชา  มณฑาทิพย์