สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกอก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงศศิมา  มุงกอกลาง
2. เด็กหญิงสุมาลี  โนนพุดซา
3. เด็กหญิงเทียนพิมาย  เทียนพิมาย
 
1. นายยงยุทธ  บัวสาย