สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 1. นางสาวปิยลักษณ์    ขุนพรม
2. เด็กหญิงพรพิมล   ขันนอก
 
1. นายชยันต์   ปิยะปรีชายุทธ