สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายทินวุฒิ   สีพงเพ็ด
 
1. นางมณีวรรณ   สิทธินนธชัย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพลยุทธ   วงศ์จันทร์
2. เด็กชายพีระเดช   การบรรจง
3. เด็กชายภานุพงศ์   ทองเฟื่อง
 
1. นายบำรุง   มณฑาทิพย์