สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศักรบุตร
 
1. นางพิไลวรรณ  สุนันทสิงห์