สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายจิรวัฒน์    อ้อมนอก
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   คงขุนทด
 
1. นางวิไลลักษณ์   หิรัญรัตน์