สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายเด็กชายณัฐศักดิ์   แสนสุข
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ศรีนอก