สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กชายชัยมงคล  สิงห์ดา
2. เด็กชายนิติพงษ์  กัมหาวงษ์
3. เด็กชายอนุรักษ์  จันทร์ภิรมย์
 
1. นายวัชรินทร์  ศรีวัฒนพงศ์
2. นางสาวสมรศรี  บัวสาลี