สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยไหวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทร์ทิรา   บูรณะศิริ
2. เด็กหญิงลัดดา   โสดาวิชิต
3. เด็กชายวายุ   เงาโคกสูง
 
1. นายชาตรี   แนบกลาง
2. นายเจษฏากรณ์    เกิดกลาง