สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงใคร่กลาง
 
1. นางสาวธัญญภัสร์   อ่อนมา