สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ตากิ่มนอก
 
1. นางธัญญภัสร์   อ่อนมา
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางธัญญภัสร์   อ่อนมา