สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอรญา   รักงาม
 
1. นางสาวงามขำ    จันสด
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัลยกร   ขอมีกลาง
 
1. นางสาวงามขำ   จันสด