สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจิรครินทร์    กิ่งนอก
 
1. นายนายมาดา   จิ๋วนอก
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุภัทรา   มุ่งกรอกกลาง
 
1. นายมาดา    จิ๋วนอก