สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายคิม   ฟริสเบิร์ก
2. เด็กหญิงอารียา   เลิศอารยกุล
 
1. นางสาวอัญชลิตา   แผ่งสูงเนิน