สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุทัญญา   อุ่นผาง
 
1. นางจันจิรา   ชมตะคุ