สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนันชัย  หิงคำ
 
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนาตยา   สุวรรณนิตย์กุล
2. เด็กหญิงสุกัญญา   อิ่มร้อยเอ็ด
 
1. นางรัตนา  ศรีประทีป
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โนนแสน
2. เด็กหญิงสุจตรา  แซ่ตัง
3. เด็กหญิงอิษยามณี  พยัคฆศรี
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  ปานะโต