ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 85.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 81.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเทพประทับ สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน