ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
Science Show ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป.หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนากอ สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสาริกา สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.หนองคาย เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงต้อง สพป.หนองคาย เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 81 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน