ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป.หนองคาย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสียว สพป.หนองคาย เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน