ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป.หนองคาย เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป.หนองคาย เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 72 เงิน 7  
9 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน