ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกองนาง สพป.หนองคาย เขต 1 61.25 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป.หนองคาย เขต 1 53.25 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1 51.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 48.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต 1 38.5 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน