ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก สพป.หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวทราย สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา สพป.หนองคาย เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเวียงคุก สพป.หนองคาย เขต 1 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน