ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป.หนองคาย เขต 1 97.73 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป.หนองคาย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป.หนองคาย เขต 1 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน