ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโสกกล้า สพป.หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลจินลดา สพป.หนองคาย เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.หนองคาย เขต 1 73 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน