ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป.หนองคาย เขต 1 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.หนองคาย เขต 1 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต 1 81.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป.หนองคาย เขต 1 81.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 79.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 78.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 75.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 69.25 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน