ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา สพป.หนองคาย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” สพป.หนองคาย เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สพป.หนองคาย เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน