ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  
6 โรงเรียนบ้านน้ำทอน สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  
7 โรงเรียนบ้านเทพประทับ สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  
8 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  
9 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  
10 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน