ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต 1 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง สพป.หนองคาย เขต 1 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.หนองคาย เขต 1 52 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป.หนองคาย เขต 1 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 49 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 46 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1 43 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป.หนองคาย เขต 1 39 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน