ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก สพป.หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.หนองคาย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป.หนองคาย เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก สพป.หนองคาย เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน