ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป.หนองคาย เขต 1 94.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 89.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก สพป.หนองคาย เขต 1 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสังคม สพป.หนองคาย เขต 1 87.31 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพานพร้าว สพป.หนองคาย เขต 1 86.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 84.32 ทอง 6  
7 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 79.65 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเวียงคุก สพป.หนองคาย เขต 1 78.98 เงิน 8  
9 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 76.32 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.หนองคาย เขต 1 75.99 เงิน 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 63 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน