ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป.หนองคาย เขต 1 83.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน