ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 81.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน สพป.หนองคาย เขต 1 81.75 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป.หนองคาย เขต 1 81.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ สพป.หนองคาย เขต 1 77.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหัสดี สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  
10 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน