ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก สพป.หนองคาย เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านโสกกล้า สพป.หนองคาย เขต 1 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองนาง สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านเวียงคุก สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง 6  
11 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน