ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสาริกา สพป.หนองคาย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 สพป.หนองคาย เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากโสม สพป.หนองคาย เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.หนองคาย เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป.หนองคาย เขต 1 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน 7  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน