ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป.หนองคาย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน