ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฉันทนาวันรถ สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป.หนองคาย เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น สพป.หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหัสดี สพป.หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน สพป.หนองคาย เขต 1 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน