ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสาวแล สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง สพป.หนองคาย เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 - -  
7 โรงเรียนบ้านปากโสม สพป.หนองคาย เขต 1 - -  
8 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1 - -  
9 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน