ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.หนองคาย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สพป.หนองคาย เขต 1 84.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเทพประทับ สพป.หนองคาย เขต 1 82.03 ทอง 4  
5 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 76.51 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนากอ สพป.หนองคาย เขต 1 59.48 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสาริกา สพป.หนองคาย เขต 1 56.16 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1 55.48 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.หนองคาย เขต 1 48.71 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน