ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป.หนองคาย เขต 1 89.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองผือ สพป.หนองคาย เขต 1 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 79.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา สพป.หนองคาย เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 72.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 66.25 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน