ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป.หนองคาย เขต 1 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป.หนองคาย เขต 1 76.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 76.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต 1 75.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1 73.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป.หนองคาย เขต 1 71.75 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน