ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป.หนองคาย เขต 1 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 26 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 24 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 12 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 10 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.หนองคาย เขต 1 10 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 8 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 8 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป.หนองคาย เขต 1 4 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน