ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวทราย สพป.หนองคาย เขต 1 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ สพป.หนองคาย เขต 1 49 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 48 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป.หนองคาย เขต 1 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเสียว สพป.หนองคาย เขต 1 39 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสีกายวิทยาคม สพป.หนองคาย เขต 1 39 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 38 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน สพป.หนองคาย เขต 1 29 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน