ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.หนองคาย เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้อย สพป.หนองคาย เขต 1 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเวียงคุก สพป.หนองคาย เขต 1 54 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 49 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนจันทราราม สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน